Den här våren har börjat på ett helt annat sätt än hur vi hade planerat. De första utländska arbetarna borde ha anlänt i medlet av april men p.g.a koronakrisen så har alla jobb hittills utförts med egna familjen hjälp.Vi har fått många förfrågningar om sommarjobb som vi uppskattar. Efterhand vårarbetena framskrider börjar vi anställa mera arbetare. Den snöfattiga vintern samt riklig regnnederbörd kan ha inverkat menligt på jordgubbarnas övervintring. Men det återstår att se. Även den hårda blåsten har gjort skada på vinterfiberduken. Vårarbetena har kommit planenligt igång. De första potatisarna har satts förra veckan. De gamla växtresterna borstas bort från jordgubbsraderna för att minska på mögelsporena och angrepp av gråmögel på sommaren. Nu hoppas vi på varmare väder så att vi kan fortsätta med potatissättning, plantera nya jordgubbar samt andra skötselarbeten.