Gårdens historia

Bertas Gård grundades år 1782. Under de första åren idkades självhushållning och mera åkermark röjdes fram. I medlet av 1800-talet började man transportera med häst och kärra odlade produkter till Helsingfors.

Lindqvist Gård

Verksamhet sedan 1700-talet

Bertas Gård grundades år 1782. Under de första åren idkades självhushållning och mera åkermark röjdes fram. I medlet av 1800-talet började man transportera med häst och kärra odlade produkter till Helsingfors. Efter kriget började man odla mera potatis som även levererades till partiaffärer. På 1970-talet slutade man med korna och satsade på svin. Nuvarande husbonde övertog stafettpinnen och är den åttonde husbonde. I samband med generationsskifte slutade man med svin och började man även odla jordgubbar. Under årens lopp har jordgubbarna blivit allt viktigare. På gården odlas även spannmål och hövall samt andra växter som behövs i växtföljden t.ex. vitsenap, squash och hallon. Skogen är även en viktig del av gårdens verksamhet.

Bilder längs med vägen