Tilan historia

Ensimmäiset maininnat Bertas-tilasta ovat vuodelta 1782. Alunperin omavaraistaloutta harjoittaneelta tilalta alettiin jo 1800-luvulla viedä hevoskärryin maataloustuotteita Helsinkiin myytäväksi.

Lindqvist Gård

Viljelyä jo 1700-luvulta lähtien

Ensimmäiset maininnat Bertas-tilasta on vuodelta 1782. Alunperin omavaraistaloutta harjoittaneelta tilalta alettiin jo 1800-luvulla viedä hevoskärryin maataloustuotteita Helsinkiin myytäväksi. Sotien jälkeen normaalin tilanpidon rinnalla tilalla alettiin viljellä perunaa myyntiin. Lehmistä luovuttiin 1970-luvulla ja siirryttiin sikatuotantoon.

Nykyinen isäntä otti vetovastuun tilasta vuonna 1997 ja on kahdeksas isäntä sukupolvien ketjussa. Sikatuotannosta on luovuttu ja perunanviljelyn rinnalla on alettu viljellä mansikkaa. Mansikasta onkin tullut vuosien saatossa entistä tärkeämpi myyntituote. Tilalla viljellään lisäksi viljaa ja heinää sekä muita viljelykiertoon sopivia kasveja kuten kurpitsaa ja vadelmaa. Myös metsänkasvatus, -hoito, -korjuu ja -myynti ovat olennainen osa tilanpitoa.

Kuvia matkan varrelta