Potatisupptagning sker både för hand och maskinellt. Den tunnskaliga Sigli tas upp försiktigt för hand i pärtkorgar så att inte knölarna skadas. Den dagliga upptagningen samt leveranserna till butikerna garanterar färsk produkt för konsumenterna.

Jordgubbssäsongen är avslutad. Säsongen var utmanande p.g.a. fjolårets rikliga nederbörd på hösten samt det här årets extrema torka. Med god skötsel lyckades vi bibehålla en god kvalitet på jordgubbarna. Ortens bästa jordgubbar enligt responsen vi fått. Ett stort tack till er alla för den här säsongen!